Veiligheid – VCA – ISO 45001 – OHSAS 18001

Veiligheid – VCA – ISO 45001 – OHSAS 18001

ISO 45001… Veilig werken is niet alleen een basisbehoefte voor iedere werknemer. Voor (onder)aannemers die werken op werven is het steeds vaker een klanteneis. Veiligheidssystemen zoals VCA*, VCA** (Veiligheids Checklist Aannemers) zorgen ervoor dat in uw onderneming veiligheid wordt ingebouwd in de verschillende processen.

Ook voor organisaties buiten de aannemerswereld is er een veiligheidssysteem, ISO 45001 (de opvolger van OHSAS 18001), dat perfect aansluit bij een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 of een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001. De wet op het welzijn zet trouwens vele organisaties ertoe aan de veiligheids- en gezondheidsproblematiek op een gestructureerde manier aan te pakken en uiteindelijk over te gaan tot het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem.

De specialist zorgsystemen bij CPC staat u graag met raad en daad bij om uw veiligheidssysteem op punt te zetten of uw zorgsysteem volgens OHSAS 18001 of VCA te upgraden naar ISO 45001.