Kennis management

Kennis management

Uw organisatie weet meer dan u denkt!

Kennis management is het optimaal benutten en borgen van bestaande kennis binnen de eigen organisatie en is vaak voor verbetering vatbaar. Slechts 10 % van de aanwezige kennis wordt opgedaan door formeel leren, 20 % door informeel leren en 70 % door on-the-job ervaringen.

Veel waardevolle kennis voor de organisatie is enkel aanwezig tussen de oren van de mensen en verdwijnt samen met de betrokken persoon. Nieuwe medewerkers moeten steeds sneller inzetbaar zijn en snel over de vereiste kennis kunnen beschikken.

Kennis management systeem iSee iKnow

Als agent en consultant van het kennis management systeem iSee iKnow is CPC in staat om snel kennis te verspreiden binnen uw organisatie en deze kennis te borgen. iSee iKnow legt kennis en ervaring vast van medewerkers en borgt deze bij doelgroepen die informeel leren met een inspanningsverplichting.

Voordelen van iSee iKnow :

  • Beschikbaar 24/24 en 7/7 voor alle betrokken medewerkers.
  • Herhaling verhindert dat medewerkers zaken vergeten
  • Praktijkgedreven door het gebruik van cases opgezet door de bedrijfsinterne “experten”
  • Beperkte tijdsbesteding van de medewerkers ==> efficiënt
  • Goed opvolgbaar wie welke inspanningen leverde
  • Goed opvolgbaar welk het huidige kennisniveau is van een bepaalde groep
  • Makkelijk combineerbaar met andere leervormen