Energiemanagementsystemen – ISO 50001

Energiemanagementsystemen – ISO 50001

Wenst u de energie-aspecten van uw bedrijfsprocessen te beheersen, dan is het aangewezen hiervoor een energiemanagementsysteem (EMS) op te zetten. De norm ISO 50001:2018 is een zeer nuttig referentiekader. Studies tonen aan dat deze norm een impact heeft op zestig percent van het wereldwijde energieverbruik.

De ISO 50001-norm reikt organisaties en bedrijven beheerstrategieën aan om hun energie-efficiëntie te verhogen, kosten te besparen en hun milieuprestatie te verbeteren. De norm biedt organisaties en bedrijven een erkend kader voor het integreren van energie-efficiëntie in hun managementpraktijken door:

 • hulp te bieden bij het doordacht inzetten van energieverbruikende bedrijfsmiddelen
 • advies te geven in verband met vergelijkende beoordelingen (‘benchmarking’), meetmethoden, documentatie en rapportering over verbeteringen met betrekking tot het energieverbruik en de verwachte daling van de broeikasgasemissies
 • te zorgen voor transparantie en een vlottere communicatie over het managen van energiebronnen
 • optimale energiemanagementpraktijken te promoten en correcte handelwijzen in dit domein te versterken
 • operationele eenheden te helpen bij het beoordelen en toekennen van prioriteiten bij het toepassen van nieuwe technologieën met een hoog energierendement
 • verbeteringen op het vlak van energiemanagement te vergemakkelijken in het kader van projecten rond vermindering van broeikasgasemissies
 • de integratie in andere bestaande managementsystemen mogelijk te maken

Bij voorkeur wordt dit systeem geïntegreerd in het bestaande (milieu)zorgsysteem waarin ook kwaliteit en eventueel veiligheid aan bod komen. De ISO 50001-norm is immers compatibel met ISO 9001, ISO 45001 en ISO 14001.

Daarnaast kan CPC u ook bijstaan bij het behalen van de CO2 Prestatieladder waarbij naast energiebesparing ook een structurele reductie van de CO2 emissies beoogd wordt.

CPC heeft specialisten die u begeleiden bij het opzetten en invoeren van een dergelijk energiemanagementsysteem en biedt volgende diensten aan :

 • doorlichting op het gebied van energieverbruik
 • ontwikkelen en opvolgen van een energiebeleid
 • vastleggen van de energiebalans
 • ondersteunen van de milieucoördinator en/of energiemanager
 • energie-audits waarbij naast organisatorische aspecten volgens ISO 50001 ook technische aspecten aan bod komen door middel van de geschikte meetinstrumenten zoals ultrasoon detectie, thermografie, energieloggers, …
 • bedrijfsinterne opleiding van energie-auditoren ISO 50001

Maar ook bedrijven die niet opteren voor ISO 50001 maar wel in kader van de Vlarem-bepalingen een energie-audit dienen uit te voeren voor december 2015, kunnen bij CPC terecht om deze energie-audit te laten uitvoeren.

Naast de voorbereiding, realisatie en rapportage van de energie-audit, helpen wij u ook met het opladen van de resultaten in de webtool van de Vlaamse Overheid.