Milieuzorgsystemen – ISO 14001 – EMAS

Milieuzorgsystemen – ISO 14001 – EMAS

Wil u in uw organisatie de bedrijfsprocessen op milieugebied beheersen, dan is het aangewezen hiervoor een milieuborgingssysteem op te zetten. De hiervoor beschikbare normen zijn ISO 14001 of EMAS. Meestal wordt dit systeem geïntegreerd in een zorgsysteem waarin ook kwaliteit en eventueel veiligheid aan bod komen. CPC heeft specialisten die u begeleiden bij het opzetten en het invoeren van een dergelijk milieuborgingssysteem en biedt bovendien volgende diensten aan :

  • doorlichting op het gebied van milieuzorg
  • opstellen en opvolgen van een milieubeleid
  • ondersteuning milieucoördinator door het aanreiken van :
    • hulpmiddelen om de milieuaspecten te bepalen
    • hulpmiddelen voor het opvolgen van de milieuwetgeving
  • milieuaudits en bedrijfsinterne opleiding milieuauditoren