Kwaliteitsmanagement-ISO 9001

Kwaliteitsmanagement-ISO 9001

Als u meer structuur wil geven aan de kwaliteitswerking binnen uw organisatie is het nuttig een kwaliteitsmanagement-ISO 9001 te implementeren. Indien u uw systeem opbouwt op basis van ISO 9001, de meest gangbare norm, kan u het systeem laten certificeren door een onafhankelijke, erkende organisatie.

Centraal in de opbouw van een zorgsysteem staan het handboek en de onderliggende procedures en werkinstructies. De begeleiding van CPC is in de eerste plaats gericht op het opstellen van deze documenten en het invoeren van de gepaste structuur zodat een kwaliteitsmanagement-ISO 9001 wordt ingebouwd in uw organisatie. U kan een keuze maken uit volgende diensten :

  • begeleiding bij het opzetten van een kwaliteitssysteem
  • aanpassen van uw systeem bij wijzigingen in de norm
  • vereenvoudigen van uw huidig kwaliteitssysteem
  • opleiden van uw (interne) auditors
  • uitvoeren van pre-audits
  • integreren van verschillende managementsystemen (kwaliteit-veiligheid-milieu-energie-voedselveiligheid)

ISO 9001