Interimmanagement

Interimmanagement

De adviseurs van CPC hebben een uitgebreide kennis van de verschillende managementsystemen (kwaliteit, milieu, veiligheid en voedselveiligheid) en kunnen voor u deze systemen onderhouden en verbeteren indien u door omstandigheden niet beschikt over een vaste medewerker met voldoende kennis en/of ervaring.

Wij bepalen in overleg met u hoe vaak wij in uw organisatie aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat u de gestelde doelstellingen behaalt. Op basis van periodieke feedback en een kosten-batenanalyse streven wij naar een optimale invulling van de functie voor uw organisatie.

Wij blijven voor u de functie invullen tot u opnieuw kiest voor een vaste medewerker en begeleiden hem/haar gedurende de eerste maanden zodat continuïteit verzekerd is.