PRODUCTIVITEIT IN DE WERKPLAATS EN OP KANTOOR – LEAN MANAGEMENT

PRODUCTIVITEIT IN DE WERKPLAATS EN OP KANTOOR – LEAN MANAGEMENT

Om competitief te blijven in een immer wijzigende marktsituatie, is het van essentieel belang om continu te verbeteren ! CPC zoekt samen met u naar de optimale manier om de productiviteit in de werkplaats en op het kantoor te verhogen. Volgende diensten bieden wij aan :

Productiviteitsdoorlichting van de werkplaats

Via een sterkte-zwakte analyse krijgt u een beeld van de huidige productiviteit in uw organisatie. Aan de hand van waarnemingen en interviews en door vergelijking van kengetallen bestudeert CPC volgende aspecten :

 • producten, markten en marktstrategie
 • gebouwen, inplantingen, goederenstroom en magazijninrichting
 • machines en uitrustingen
 • personeel en organisatie
 • urenbesteding in de werkplaats
 • productiviteitsopvolging en kostprijsbewaking
 • werkpostinrichting en ergonomie
 • relaties met aanverwante afdelingen

Per hoofdstuk krijgt u in een besluit de belangrijkste aandachtspunten en in het algemene besluit stellen wij een prioriteitenlijst op.

Na bespreking van het rapport wil CPC graag samen met de bedrijfsleiding de strategie met een bijbehorend actieplan voor de komende twee à drie jaar opmaken. De uiteindelijke doelstelling blijft natuurlijk het optimaliseren van de productiviteit. Ook bij de implementatie van dit actieplan kan CPC u begeleiden of coachen.

Punctuele studies over werkplaatsorganisatie

Indien u een punctueel probleem hebt in verband met werkplaatsorganisatie kan u natuurlijk ook een beroep doen op CPC. Mogelijke aandachtspunten zijn:

 • magazijnorganisatie – voorraadstudie
 • lay-out en goederenstroom
 • werkplaatsplanning
 • optimalisatie van de onderhoudsafdeling
 • werkpostinrichting
 • ergonomische studie van werkposten
 • steltijdreductie
 • investeringsstudie

Hebt u een organisatieprobleem in de werkplaats? Contacteer CPC. Indien CPC u niet kan helpen, zoeken we samen naar een geschikte partner zodat u toch verder kan.

Opleidingen Lean Management

Aangezien continu verbeteren de taak is van iedereen in uw organisatie, wil CPC graag de beschikbare kennis overdragen op al uw medewerkers en hen leren deze kennis om te zetten in de praktijk.

Hiertoe geeft CPC in uw organisatie praktische opleidingen die op maat worden gemaakt afhankelijk van uw doelstellingen, het niveau en de voorkennis van de cursisten. De nadruk ligt op de toepassing in uw organisatie. Voorbeelden : opleiding werkplaatsleiding, opleiding brigadiers, introductie steltijdreductie, orde en netheid 5O/5S, Lean-technieken, …

Het is perfect mogelijk om de Lean-technieken voor het vermijden van verspillingen toe te passen op administratieve en andere kantoorprocessen. CPC heeft ervaring met de introductie van Lean Office – Kaizen via opleidingen en begeleiding van bedrijfsinterne verbeterprojecten.