THEORY OF CONSTRAINTS (TOC)

THEORY OF CONSTRAINTS (TOC)

De Theory of Constraints (TOC) is een managementfilosofie die Eli Goldratt in de jaren tachtig ontwikkelde. TOC is een systeembenadering voor het realiseren van significante verbeteringen in een onderneming. De kracht van de benadering ligt in het systematisch aanpakken van de zwakste schakel in een organisatie, ook wel knelpunt genoemd. CPC helpt u dit knelpunt te lokaliseren en aan te pakken om de globale prestaties van uw organisatie te verbeteren en de financiële resultaten te verhogen. TOC, ook wel knelpunttheorie genoemd, bevat de volgende vier pijlers of methoden:

Five Focussing Steps

Dit proces richt zich op het vinden en omgaan met ‘constraints’ of knelpunten. Om het proces te ondersteunen, zijn er vijf stappen ontwikkeld om de knelpunten te vinden en de  verbeteringen te implementeren. Het primaire doel van de vijf stappen is te focussen op het belangrijkste probleem in een organisatie.

  1. Identificeer het knelpunt.
  2. Benut het knelpunt optimaal.
  3. Maak al het overige ondergeschikt aan hetknelpunt.
  4. Versterk of doorbreek het knelpunt in het systeem.
  5. Begin terug vanaf stap 1, maar let op met inertie (als de voorwaarden of omstandigheden veranderen, ontstaan nieuwe knelpunten).

Buffermanagement en Drum-Buffer-Rope systeem

De Drum-Buffer-Rope methode (DBR) is een techniek voor het ontwikkelen van een soepele, realistische productieplanning en voor het maximaliseren en beheren van de productiviteit van de fabriek. Met het DBR-proces breng je de derde stap van Goldratt’s ’Five Focussing Steps’ (maak alles ondergeschikt aan het knelpunt) in praktijk. De methode is toepasbaar in elke productieomgeving. Drum-Buffer-Rope is een vorm van gesynchroniseerde fabricage (GF). GF is een tijd gebaseerde strategie die de productiedoorlooptijden verkort en voorraad vermindert, terwijl de stroom van de materialen versnelt. De throughput wordt gemaximaliseerd terwijl de voorraad en de operationele kosten worden geminimaliseerd.
Buffermanagement is een techniek voor het beheren van de buffervoorraden. Het is de bedoeling de buffergroottes te minimaliseren zonder dat de bedrijfszekerheid in gevaar komt.

Replenishment

Voorraden kosten geld, maar in bepaalde omstandigheden zijn ze broodnodig om de leverbetrouwbaarheid te garanderen. De uitdaging is dan ook : hoe verzekeren we 100% leverbetrouwbaarheid met minimale voorraden ?
De TOC Replenishment-methodiek, gebaseerd op het pull-principe en de buffermanagementlogica, geeft hierop een antwoord.
Het is belangrijk om de productie af te stemmen op de vraag. Zo kan je overbodige voorraden vermijden. Het risico bestaat immers dat bij vaste seriegroottes productieduur en -kosten onnodig hoog zullen zijn, zonder dat dit de throughput verhoogt.
Deze methodiek is ook toepasbaar als basis voor een Vendor Managed Inventory (VMI)-toepassing..

Critical Chain-projectplanning

Vrijwel elke organisatie werkt vandaag met projecten. Tegelijk merkt ook elke manager hoe moeilijk het is om projecten tijdig, binnen het budget en volgens de verwachtingen van de interne of externe klant af te werken. Meer tijd toekennen helpt niet, zelfs met meer tijd en meer middelen is het nog een hele klus om binnen de geplande tijd het project af te werken. Bovendien zijn de meeste managers en hun medewerkers niet bezig met één project, ze werken tegelijkertijd aan verschillende projecten en/of aan niet-projectgebonden taken.
CPC helpt u met de methode van dr Eli Goldratt om uw projecten in te plannen, te beheren en binnen de afgesproken tijdsspanne af te werken, met het beschikbare budget en volgens de vraag van de klant. Hierbij houden we rekening met de verschillende betrokkenen en met de veelheid aan projecten en andere taken binnen de organisatie. De methode verlicht de taak van de projectmanager door te sturen op de kritische punten via buffermanagement.

Opleidingen TOC

CPC organiseert een aantal open opleidingen over TOC onder de merknaam Constraint Management Center Belgium – CMCB.

Het open programma omvat volgende opleidingen :

  • TOC Inspiration Day : een smaakmaker die u in één dag een overzicht geeft van de mogelijkheden die TOC u in verschillende situaties biedt.
  • TOC Thinking Tools : een opleiding van zes sessies die u vertrouwd maakt met de logische denkprocessen binnen TOC.
  • TOC Critical Chain : een tweedaagse workshop gericht op mensen die TOC willen toepassen in een projectomgeving.
  • Produceren volgens TOC : een opleiding van vijf sessies waarin de deelnemers vertrouwd worden met de Drum – Buffer – Rope planningsmethodiek in een ‘make to order’ productieomgeving.
  • TOC-voorraadbeheer : een opleiding van drie sessies over de toepassing van TOC in een ‘make to stock’ of een ‘make to availability’ omgeving. De hiervoor aangewende Replenishment-techniek is zowel van toepassing om de grondstofvoorraden, tussenstock, eindvoorraden te optimaliseren als om de hele keten aan te sturen. Een bijzondere toepassing hiervan is het VMI (Vendor Managed Inventory) -principe.