De KMO-Portefeuille

De KMO-Portefeuille

De KMO-portefeuille is een elektronisch betaalmiddel waarmee KMO’s via het internet opleiding en advies kunnen aankopen met de steun van de Vlaamse Overheid. CPC is voor dit systeem erkend als dienstverlener. Dit ondersteuningsbeleid voor de Vlaamse KMO’s werd op 1 december 2019 aangepast.

Erkenningsnummer CPC voor opleiding : DV.O104659

Wie kan gebruik maken van de Vlaamse KMO-portefeuille?

 • Uw bedrijf moet voldoen aan de Europese definitie van een KMO :
  • minder dan 250 werknemers tewerkstellen (voltijds equivalenten)
  • een jaaromzet ≤ 50 mio euro of een balanstotaal ≤ 43 mio euro hebben

of u oefent een vrij beroep uit.

 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare juridische vorm (vzw’s zijn uitgesloten).
 • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen gelegen in het Vlaams Gewest en daar zijn ook de werkenden in uw bedrijf aan de slag.
 • Uw bedrijf moet deel uitmaken van de private sector (< 25 % in handen van een administratieve overheid).
 • Daarenboven moet uw bedrijf werkzaam zijn in een aanvaardbare sector of met een aanvaardbare activiteit volgens de lijst van de toegestane NACE-codes. (kmo-portefeuille.be)

Maximale subsidie

Grootte van de KMO Steunpercentage Jaarlijks steunplafond voor opleiding en advies samen
Kleine onderneming 30 % 7.500 euro / jaar
Middelgrote  onderneming 20 % 7.500 euro / jaar
Definitie KO of MO Wernemers Omzet Balanstotaal
Kleine onderneming ≤ 50 VTE ≤ 10.000.000 € of ≤ 10.000.000 €
Middelgrote onderneming ≤ 250 VTE ≤ 50.000.000 € of ≤ 43.000.000 €

Stappenplan voor de subsidieaanvraag

 • Eerst registreert u zich op kmo-portefeuille.be als applicatie-gebruiker via uw elektronische identiteitskaart of via uw persoonlijk federaal token. Zodra u persoonlijk aangemeld bent, kan u uw onderneming registreren.
 • U maakt een overeenkomst met CPC voor advies of opleiding.
 • Ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties dient u een subsidieaanvraag in via kmo-portefeuille.be. U kan één portefeuille openen per onderneming per kalenderjaar.
 • Samen met de eerste aanvraag wordt de portefeuille geactiveerd, het aanvaardbaar projectbedrag vastgelegd en de geldigheid van de NACE-code en van de dienstverstrekker gecontroleerd.
 • U stort de vastgelegde voorfinanciering binnen 30 dagen op uw KMO-portefeuillerekening bij Sodexo.
 • Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stort eveneens uw subsidie op deze KMO-portefeuillerekening.
 • Na ontvangst van de factuur keurt u deze online goed via kmo-portefeuille.be. De betaling van het subsidieerbare gedeelte verloopt automatisch.
 • U maakt de BTW en de eventuele niet-subsidieerbare kosten op de factuur apart over aan CPC via overschrijving.
 • Bij het afsluiten van het dossier krijgt u de mogelijkheid om de dienstverlening van CPC te evalueren.