Subsidies : De KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een elektronisch betaalmiddel waarmee KMO’s via het internet opleiding en advies kunnen aankopen met de steun van de Vlaamse Overheid. CPC is voor dit systeem erkend als dienstverlener. Dit ondersteuningsbeleid voor de Vlaamse KMO's werd op 1 april 2016 sterk vereenvoudigd. Er is voortaan 1 subsidieplafond per bedrijf voor de combinatie van advies en opleiding. Alle soorten advies werden ook onder 1 noemer gebracht.

 • Erkenningsnummer CPC voor opleiding : DV.O104659
 • Erkenningsnummer CPC voor advies : DV.A104658

Maximale subsidie

 • Kleine ondernemingen : 40 % subsidie tot maximaal 10.000 euro/jaar.
 • Middelgrote ondernemingen : 30 % subsidie tot maximaal 15.000 euro/jaar.

Wie kan gebruik maken van de Vlaamse ondernemerschapsportefeuille?

 • Uw bedrijf moet voldoen aan de Europese definitie van een KMO:
  • minder dan 250 werknemers tewerkstellen (voltijds equivalenten)
  • een jaaromzet ≤ 50 mio euro of een balanstotaal ≤ 43 mio euro hebben.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare juridische vorm (vzw's zijn uitgesloten).
 • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen van uw bedrijf gelegen in het Vlaams Gewest en daar zijn ook de werkenden in uw bedrijf aan de slag.
 • Uw bedrijf moet deel uitmaken van de private sector (< 25 % in handen van een administratieve overheid).
 • Daarenboven moet uw bedrijf werkzaam zijn in een aanvaardbare sector of met een aanvaardbare activiteit volgens de lijst van de toegestane NACE-codes. (www.kmo-portefeuille.be)

Stappenplan voor de subsidieaanvraag

 • Eerst registreert u zich op www.kmo-portefeuille.be als applicatiegebruiker via uw elektronische identiteitskaart of via uw persoonlijk federaal token. Zodra u persoonlijk aangemeld bent, kan u uw onderneming registreren.
 • U maakt een overeenkomst met CPC voor advies of opleiding.
 • Ten laatste 14 dagen na aanvang van de prestaties dient u een subsidieaanvraag in via www.kmo-portefeuille.be. U kan 1 portefeuille per onderneming per kalenderjaar openen.
 • Samen met de eerste aanvraag wordt de portefeuille geactiveerd,  het aanvaardbaar projectbedrag vastgelegd en de geldigheid van de NACE-code en van de dienstverstrekker gecontroleerd.
 • U stort de vastgelegde voorfinanciering binnen 30 dagen op uw KMO-portefeuillerekening bij Sodexo.
 • Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stort eveneens de subsidie op deze KMO-portefeuillerekening.
 • Na ontvangst van de factuur keurt u deze online goed via www.kmo-portefeuille.be . De betaling van het subsidieerbare gedeelte verloopt automatisch.
 • U maakt de BTW en de eventuele niet-subsidieerbare kosten op de factuur apart over aan CPC via overschrijving.
 • Bij het afsluiten van het dossier krijgt u de mogelijkheid om de dienstverlening van CPC te evalueren.

Maak uw keuze

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Naam:
Voornaam:
Functie:
Bedrijf:
Vul uw e-mail adres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen:
E-mail adres:
Selecteer uw interesses:
ISO 9001 - kwaliteit:
ISO 14001 - milieu:
ISO 22000 - voedselveiligheid:
ISO 45001 - veiligheid:
ISIK - iSee iKnow:
Lean:
TOC - knelpuntentheorie:
  Ja, ik ga akkoord met de privacy policy