Bedrijfsmanagement

Het continu verbeteren van uw organisatie vanuit een klantgerichte visie blijft de essentie van alle moderne managementtechnieken. De ideeën van  Integrale Kwaliteitszorg blijven daarom steeds actueel, welke naam je er ook aan wil geven. CPC helpt u graag bij volgende deelaspecten :

Strategiebepaling

Indien u wenst dat al uw medewerkers dezelfde doelen nastreven, moet u uw visie, missie en waarden vastleggen in een duidelijk beleid. CPC helpt u bij het opstellen van dit beleid en bij het vertalen ervan naar een strategisch plan voor de hele organisatie.

SWOT analyse

Als basis voor het beleid van een organisatie is het belangrijk om te weten waar u nu staat en welke opportuniteiten en bedreigingen er op u afkomen. CPC kan u helpen bij het uitvoeren van een SWOT analyse :

  • Inventarisatie interne situatie : sterktes en zwaktes van de onderneming

  • Inventarisatie externe elementen waarmee rekening moet gehouden worden : opportuniteiten en bedreigingen voor de onderneming

Vanuit deze inventarisatie die we opmaken via een aantal brainstormsessies clusteren we elementen per gebied en bepalen we de top 5.  Door toepassing van de SWOT matrix gaan we over tot het bepalen van de belangrijkste aandachtspunten voor het toekomstige bedrijfsbeleid.

SWOT matrix

Deze methodiek helpt u om te garanderen dat u de juiste focus legt in uw organisatie en dat het hele managementteam achter de vastgelegde prioriteiten staat. CPC staat in voor het faciliteren van dit proces.

Bedrijfscultuur

Werken aan kwaliteit en het nastreven van een steeds hogere klantentevredenheid behoren tot de bedrijfscultuur van uw organisatie. Het zijn elementen die moeten ingebouwd worden in het dagelijks omgaan met uw klanten en medewerkers. CPC kan een katalysator zijn om het noodzakelijke veranderingsproces op gang te brengen of om de bestaande inspanningen levend te houden.

Projectteams en probleemoplossende technieken

In het continu-verbetertraject is het werken met kwaliteitsteams die streven naar een efficiëntieverhoging van de bestaande processen een noodzaak. CPC leert  uw medewerkers de nodige methodieken en technieken aan en coacht de projectteams.

EFQM

Voor organisaties die willen doorgroeien naar een "uitmuntende organisatie" ontwikkelde EFQM (European Foundation for Quality Management) een algemeen model : het Business Excellence Model. Dit model is enerzijds een leidraad voor bedrijfsvoering voor het topmanagement en anderzijds een instrument voor zelfevaluatie. CPC begeleidt u bij het implementeren van het bedrijfsmodel in uw organisatie, bij het doorlichten en bij het opleiden van medewerkers om te werken met de filosofie en de ondersteunende instrumenten.

 

Meten van de verwachtingen en de tevredenheid van klanten en medewerkers

Centraal in het EFQM-model, in Integrale Kwaliteitszorg en in een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 staan de medewerkers en de klanten. Gezamenlijk bepalen zij uiteindelijk of u kwaliteit levert!
CPC helpt u bij het opstellen van meetinstrumenten die u in staat stellen voortdurend de verwachtingen, de behoeften en de tevredenheid van zowel uw klanten als uw medewerkers op te volgen.
Wij voeren voor u de metingen uit of leiden uw medewerkers op in het gebruik van de meetinstrumenten en de interpretatie van de indicatoren. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de klantenloyaliteit aan te scherpen.

Maak uw keuze

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Naam:
Voornaam:
Functie:
Bedrijf:
Vul uw e-mail adres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen:
E-mail adres:
Selecteer uw interesses:
ISO 9001 - kwaliteit:
ISO 14001 - milieu:
ISO 22000 - voedselveiligheid:
ISO 45001 - veiligheid:
ISIK - iSee iKnow:
Lean:
TOC - knelpuntentheorie:
  Ja, ik ga akkoord met de privacy policy