Energie - ISO 50001

Wenst u de energie-aspecten van uw bedrijfsprocessen te beheersen dan is het aangewezen hiervoor een energiemanagementsysteem (EMS) op te zetten. De norm ISO 50001:2011 is een zeer nuttig referentiekader. Studies tonen aan  dat deze norm een impact heeft op zestig percent van het wereldwijde energieverbruik.

De ISO 50001-norm reikt organisaties en bedrijven beheerstrategieën aan om hun energie-efficiëntie te verhogen, kosten te besparen en hun milieuprestatie te verbeteren. De norm biedt organisaties en bedrijven een erkend kader voor het integreren van energie-efficiëntie in hun managementpraktijken door:

 • hulp bieden bij het doordacht inzetten van bestaande energieverbruikende bedrijfsmiddelen
 • advies te geven in verband met vergelijkende beoordelingen ('benchmarking'), meetmethoden, documentatie en rapportering over verbeteringen met betrekking tot het energieverbruik en de verwachte daling van de broeikasgasemissies
 • te zorgen voor transparantie en een vlottere communicatie over het managen van energiebronnen
 • optimale energiemanagement-praktijken te promoten en correcte handelwijzen in dit domein te versterken
 • operationele eenheden te helpen bij het beoordelen en toekennen van prioriteiten bij het toepassen van nieuwe technologieën met een hoog energierendement
 • verbeteringen op het vlak van energiemanagement te vergemakkelijken in het kader van projecten rond vermindering van broeikasgasemissies
 • de integratie in andere bestaande managementsystemen mogelijk te maken

Bij voorkeur wordt dit systeem geïntegreerd in het bestaande (milieu)zorgsysteem waarin ook kwaliteit en eventueel veiligheid aan bod komen. De ISO 50001-norm is immers compatibel met  ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001.

CPC heeft specialisten die u begeleiden bij het opzetten en invoeren van een dergelijk energiemanagementsysteem en biedt volgende diensten aan :

 • doorlichting op het gebied van energieverbruik
 • ontwikkelen en opvolgen van een energiebeleid
 • vastleggen van de energiebalans
 • ondersteunen van de milieucoördinator en/of energiemanager
 • energie-audits waarbij naast organisatorische aspecten volgens ISO 50001 ook technische aspecten aan bod komen door middel van de geschikte meetinstrumenten zoals ultrasoon detectie, thermografie, energieloggers, ...
 • bedrijfsinterne opleiding van energie-auditoren ISO 50001

 

Maar ook bedrijven die niet opteren voor ISO 50001, maar die wel in het kader van de Vlarem bepalingen een energie-audit dienen uit te voeren (eerste keer vóór december 2015), kunnen bij CPC terecht om deze energie-audit te laten uitvoeren.

Naast de voorbereiding, realisatie en rapportage van de energie-audit, helpen wij u ook met het opladen van de resultaten in de webtool van de Vlaamse Overheid.

Maak uw keuze

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuwigheden.